Umjerni laboratorij

ALIUS GRUPA d.o.o. Umjerni laboratorij akreditirani je umjerni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 2576

potvrda o akreditaciji
crte

Umjerni laboratorij

ALIUS GRUPA d.o.o. Umjerni laboratorij akreditirani je umjerni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 2576

potvrda o akreditaciji
crte

Umjerni laboratorij

ALIUS GRUPA d.o.o. Umjerni laboratorij akreditirani je umjerni laboratorij prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 od strane Hrvatske akreditacijske agencije u području opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji broj 2576

potvrda o akreditaciji

Osobe za kontakt:

Robert Šustar, voditelj laboratorija
Kontakt broj: 091 22 33 217
e-mail: laboratorij@pharmalogger.com

 

Dino Lenaz, zamjenik voditelja laboratorija/mjeritelj
Kontakt broj:091 22 33 211
e-mail: laboratorij@pharmalogger.com

Osobe za kontakt:

Robert Šustar, voditelj laboratorija
Kontakt broj: 091 22 33 217
e-mail: laboratorij@pharmalogger.com

 

Dino Lenaz, zamjenik voditelja laboratorija/mjeritelj
Kontakt broj:091 22 33 211
e-mail: laboratorij@pharmalogger.com

Osobe za kontakt:

Robert Šustar, voditelj laboratorija
Kontakt broj: 091 22 33 217
e-mail: laboratorij@pharmalogger.com

 

Dino Lenaz, zamjenik voditelja laboratorija/mjeritelj
Kontakt broj: 091 22 33 211
e-mail: laboratorij@pharmalogger.com

Preko 600 zadovoljnih korisnika

alkaloid

Preko 600 zadovoljnih korisnika

alkaloid

Preko 600 zadovoljnih korisnika

alkaloid